Valdes priekšsēdētājs (vienīgais valdes loceklis) strādā uz akcionāru lēmuma pamata un ir reģistrēts kā valdes priekšsēdētājs Uzņēmuma reģistrā, bet ar viņu nav noslēgts darba līgums. Valdes priekšsēdētājs ir nerezidents un ir darba attiecībās ar uzņēmumu savā mītnes zemē. Latvijas uzņēmums apmaksā visas uzturēšanās izmaksas (viesnīcas, aviobiļetes), kā arī nodrošina ar nepieciešamajiem pamatlīdzekļiem (galds, krēsls, dators), lai valdes priekšsēdētājs veiktu dažādus ar savu amatu saistītus pienākumus (dalība sapulcēs, līgumu, rīkojumu parakstīšana). Kā grāmatvedībā ir jāatzīst šādi izdevumi, ja viņš nav uzņēmuma darbinieks? Vai tie ir ar saimniecisko darbību saistīti? Varbūt tas ir vērtējams kā gūtais labums? Kādi riski ir uzņēmumam, ja ar valdes priekšsēdētāju nav noslēgts darba līgums? Un vai uzņēmums valdes priekšsēdētājam var piešķirt kredītkarti?