Nodokļu maksātājiem samērā bieži rodas jautājumi par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, ja saimnieciskā darbība saistīta ar nekustamo īpašumu celtniecību, atjaunošanu vai ekspluatāciju. Neskaidrības, līdz ar to arī nodokļa risks, izriet ne tikai no komplicētās nodokļa sistēmas šāda veida darījumiem, bet arī nepieciešamības orientēties būvniecību regulējošajos tiesību aktos.