2017.gada oktobrī Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis uzziņu nodokļu maksātājam, kurā analizēts jautājums, vai konkrētajā gadījumā ir piemērojams pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atbrīvojums, kas paredzēts Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 52.panta 3.2 un 3.3daļā.

Uzziņa pieejama https://www.vid.gov.lv/lv/vid-uzzinas-vestules sadaļā "Pakalpojumu sniegšana un saņemšana".

Iesniedzēja situācijas apraksts

Uzziņas pieprasījuma iesniedzējs ir azartspēļu organizēšanas uzņēmums Latvijā. Lai centralizētu pakalpojumu sniegšanu Baltijas reģionā, samazinātu administratīvo slogu un uzlabotu efektivitāti, iesniedzējs plāno izveidot 2 neatkarīgas personu grupas (NPG) PVN likuma 52.panta 3.2 un 3.3daļas izpratnē.