Latvijā reģistrēta sabiedrība, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, iegādājas datorprogrammu video materiālu apstrādei. Iegāde tiek veikta elektroniski mājaslapā, kas reģistrēta uz Nīderlandes sabiedrības, PVN maksātājas, vārda. Rēķinā summa norādīta bez PVN. Vai un kā šis darījums jāatspoguļo PVN deklarācijā?