Ko darīt ar bonusa (atlaides par apgrozījumu) rēķiniem par precēm, kuriem 2019. gadā piemēroja apgriezto maksāšanas režīmu (būvmateriāli, elektropreces)? Šādu rēķinu izrakstot 2020. gadā par 2019. gada apgrozījumu, būtu jāpiemēro 2019. gada Pievienotās vērtības nodokļa likuma redakcija. Kā šādu darījumu atspoguļot pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā rēķina izrakstītājam un rēķina saņēmējam?