Eiropā daudz tiek diskutēts par vienlīdzību nodokļu maksātāju tiesībās un pienākumos, tajā skaitā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jomā. Lai gan vairāk par nodokļu "nediskrimināciju" runā tiešo nodokļu jomā, atšķirības ir arī netiešajos nodokļos, tostarp PVN.

Nerezidents – PVN maksātājs

Latvijas PVN mērķiem reģistrētie ārvalstnieki parasti ir uzņēmumi, kas nodarbojas ar tirdzniecību internetā, uzglabā Latvijā preču krājumus, veic būvniecību vai sniedz ar nekustamo īpašumu saistītus pakalpojumus, kā arī kultūras, izglītības vai izklaides pakalpojumus.

Parasti nerezidentu reģistrāciju PVN mērķiem pamato:

  • vēlme atgūt Latvijā samaksāto PVN kā priekšnodokli, ko bez reģistrēšanās kā Latvijas PVN maksātājam nav iespējams atgūt;
  • likumisks pienākums reģistrēties Latvijā kā PVN maksātājam (Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 55.pants un 60. - 63.pants);
  • brīvprātīga vēlme reģistrēties (parasti tālpārdošanas darījumiem internetā), nesagaidot reģistrācijas slieksni  (35 000 EUR), vai arī nodokļu plānošanas vajadzībām.