Uzņēmums nodarbojas ar būvmateriālu pārdošanu. No 2018.gada reģistrētam pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājam ir noteikts obligāts pienākums būvizstrādājumu piegādēm, kurām piemērojams īpašais PVN režīms, izmantot tikai bezskaidras naudas norēķinus, un norēķini skaidrā naudā nav atļauti. Vai par šādiem darījumiem ir atļauts slēgt vienošanos par savstarpējo norēķinu ieskaitu saskaņā ar Civillikuma (CL) 1846., 1852. un 1854.pantu?