Latvijas uzņēmums, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, iepērk preces no cita uzņēmuma, arī PVN maksātāja, Lietuvā, lai tālāk no Latvijas un Lietuvas teritorijas tās eksportētu uz trešajām valstīm. Eksporta deklarācija tiek noformēta Latvijā un Lietuvā. Vai Latvijas uzņēmumam, iepērkot šīs preces no Lietuvas uzņēmuma, PVN jāpiemēro reversā saskaņā ar Padomes direktīvas 2006/112/EK (par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu) 138. panta 1. punktu (piegāde Eiropas Savienības teritorijā) vai tomēr šis darījums skaitās kā eksporta darījums un jānorāda 146. panta 1. punkts?