04.10.2017. Eiropas Komisija nākusi klajā ar plānu par lielāko Eiropas Savienības (ES) pievienotās vērtības nodokļa (PVN) regulējuma reformu ceturtdaļgadsimtā. Paredzēts, ka tā uzlabos un modernizēs nodokļa sistēmu gan valstiskā līmenī, gan arī individuāli katram uzņēmumam, kas veic preču iegādes un piegādes ES teritorijā.

PVN sistēmas reforma nepieciešama, jo, kā redzams Eiropas Komisijas (EK) pētījumā par PVN iztrūkumu, kopumā ES katru gadu tiek zaudēts PVN vairāk nekā 150 mljrd. eiro apmērā. Tas nozīmē, ka dalībvalstis zaudē ieņēmumus, kurus varētu izmantot skolām, infrastruktūrai un veselības aprūpei. No šīs summas aptuveni 50 mljrd. eiro jeb 100 EUR uz 1 ES iedzīvotāju gadā zaudēti ar PVN saistītas pārrobežu krāpšanas dēļ. Plānots, ka ierosinātā reforma PVN iztrūkumu varētu samazināt pat par 80%. Tāpat plānots, ka PVN reforma padarītu PVN sistēmu stabilāku un vienkāršāk piemērojamu.