Šī gada vasarā Saeima beidzot pieņēma ilgi (jau no 2018.gada rudens) gatavotos grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā. Ir laiks noskaidrot, kas ir mainīts, kāda tam nozīme un ko šie likuma grozījumi ietekmēs!