Š.g. jūnijā Saeimā tika pieņemti būtiski grozījumi vairākos nodokļu likumos, no kuriem lielākā daļa stājās spēkā jau 1.jūlijā. Tādēļ varbūt nepienācīga uzmanība līdz šim tikusi pievērsta 16. jūnijā Saeimā pieņemtajiem likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” (likums), grozījumiem, kuri cita starpā paredz būtiskas izmaiņas to personu reģistrācijas kārtībā, kuras izmanto tiesības līdz likumā noteikto reģistrācijas sliekšņu sasniegšanai nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamās personas(apliekamā persona). Tāpat likuma grozījumi, kas stāsies spēkā š.g. 1. oktobrī, būtiski izmaina arī PVN nomaksas kārtību pēc reģistrācijas sliekšņa sasniegšanas.