Pagājušā gada nogalē pieņemtie grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums) pamatā veikti, lai samazinātu iespējas izvairīties no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas un Valsts ieņēmumu dienestam (VID) atvieglotu cīņu ar krāpniecību. Ar šo mērķi ir paplašināta apgrieztās nodokļa maksāšanas kārtības piemērošana, attiecinot to uz darījumiem ar dārgmetāliem, kā arī noteikti priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumi automašīnām. Arī izmaiņas nodokļa deklarēšanas jomā pārsvarā ir ieviestas, lai varētu ātrāk reaģēt uz iespējamajām nelikumībām.

PVN taksācijas periodi

Sākot ar šo gadu, ir ieviestas izmaiņas nodokļa deklarēšanas jeb PVN taksācijas periodos. Līdz šim atkarībā no veikto apliekamo darījumu vērtības un darījumu veida tika piemēroti 3 dažādi periodi:

  • 1 mēnesis;
  • 1 ceturksnis;
  • pusgads.

Turpmāk paredzēts vispār atteikties no taksācijas perioda pusgada garumā, saglabājot tikai mēneša vai ceturkšņa taksācijas perioda piemērošanas iespēju. Šādas izmaiņas pamatotas ar vēlmi ierobežot iespējas veikt ar PVN apliekamus darījumus pusgada garumā, par savām darbībām nesniedzot nekādu informāciju VID.