Ar 2010. gada 2. decembra grozījumiem likumā Par pievienotās vērtības nodokli, kas stājās spēkā 2011. gada 1. janvārī, mainīts obligātais reģistrācijas slieksnis pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrā no 10 000 uz 35 000 Ls. Kādas priekšrocības un problēmas no tā izriet, par to turpmāk.