Gadījumos, kad tiek veikti gan ar PVN apliekamie, gan nepaliekamie darījumi, nereti rodas neskaidrības, kā un vai ir nepieciešams pārrēķināt PVN priekšnodokļa proporciju. Lai ieviestu skaidrību, šoreiz analizēsim lasītāja aprakstīto situāciju.

"Akciju sabiedrības pamatdarbība ir celtniecība, ražošana, kā arī nekustamo īpašumu iznomāšana fiziskām personām, tādēļ ikmēneša pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijā parādās apliekami / neapliekami darījumi (49.rinda), no kuriem aprēķina proporciju PVN deklarācijā.

Papildus nekustamo īpašumu neapliekamajiem darījumiem ir notikusi dzīvokļa pārdošana septembrī (ar PVN neapliekams darījums), kuru arī norāda 49.rindā. Vai septembrī, kad tika pārdots dzīvoklis, ir jārēķina proporcija, ievērojot pārdotā dzīvokļa vērtību? Vai arī dzīvokļa pārdošanas summu ikmēneša proporcijas aprēķinā var neņemt vērā?

Gada laikā tika pārdoti 3 dzīvokļi un 2 zemes gabali, kas arī ir ar PVN neapliekami darījumi. Pārdodot nekustamos īpašumus, taksācijas periodā tiek koriģēts PVN priekšnodoklis par pārdoto dzīvokļu summu. Vai gada PVN deklarācijā gada PVN proporcijas aprēķinā ir jāņem vērā šo nekustamo īpašumu pārdošana?"