Latvijas uzņēmums – pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs - ieveda Latvijas Republikā preci no trešās valsts (no Ukrainas uzņēmuma). Pagaidām prece nav atmuitota (muitas nodoklis un PVN nav samaksāts), bet ievietota muitas noliktavā glabāšanai (iespējams, pēc dažiem mēnešiem prece tiks eksportēta vai tomēr atmuitota un izlaista brīvam apgrozījumam Latvijas teritorijā - tas vēl nav zināms). Kā Latvijas uzņēmumam pareizi grāmatot šo darījumu? Vai neatmuitotā prece jāatspoguļo arī krājumos (atsevišķā kontā)? Vai šis darījums ir jānorāda (līdz atmuitošanas brīdim) PVN deklarācijā? Ja jā, tad kā to norādīt? Vai ir jāsniedz kāda papildu informācija par šo preci Valsts ieņēmumu dienestam (VID)?