No šī gada būvizstrādājumiem, kas paredzēti gāzes vadu būvniecībai, pievienotās vērtības nodoklis (PVN) piemērojams reversā kārtībā. Kā rīkoties, ja iegādātos būvizstrādājumus uzņēmums izmanto, būvējot gāzes vadus SIA un privātpersonām? Vai jāsagatavo darbu izpildes akts par paveiktajiem darbiem un jāizraksta rēķins ar PVN?