2018.gada septembrī e-pastā kļūdaini tika saņemts 2017.gada rēķins. Grāmatvedis nepievērsa uzmanību rēķinā norādītajam gadam, un tas tika reģistrēts grāmatvedības programmā 2018.gada septembrī. Rēķinā norādītā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summa 4,41 eiro apmērā attiecīgi tika iekļauta priekšnodoklī. Oktobrī Valsts ieņēmumu dienests atmaksāja pārmaksāto PVN summu par septembri. Vai ir iespējams par nepareizi atskaitīto priekšnodokļa summu veikt priekšnodokļa korekciju oktobra deklarācijā un kurā rindā? Vai arī vajadzētu precizēt deklarāciju par septembri?