2013.gadā uzņēmums izsolē no tiesu izpildītāja iegādājās zemi par 10 000 EUR. 2013.gadā arī saņemta būvatļauja un uzbūvēta dzīvojamā māja. Ēkas vērtība ir 60 000 EUR. Uzņēmums ir nolēmis šo nekustamo īpašumu pārdot. Ēka vēl nav nodota ekspluatācijā. Kā tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis (PVN), pārdodot zemi un ēku,

  1. ja ēku nodod ekspluatācijā,
  2. ja ēku nenodod ekspluatācijā?