Esam Latvijā reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, pamatdarbības NACE kods: 7022 "Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās", pārējie kodi - 7112, 6920, 7410. Mēs saņemsim aģenta komisiju (procentus no ieņēmumiem, kas gūti no mūsu piesaistītajiem klientiem) no Dānijas uzņēmuma, kas savā valstī ir reģistrēts kā finanšu institūcija un nav PVN maksātājs. Kā mums jānoformē rēķins par aģenta komisiju? Un vai šis darījums ir ar PVN apliekams darījums? Kāds likuma pants jāiekļauj rēķinā?