Rakstā tiek aplūkoti būtiskākie likumdošanas akti, kas regulē priekšnodokļa aprēķināšanu, kā arī sniegti praktiski piemēri, kas palīdz izprast priekšnodokļa aprēķināšanas kārtību . Tāpat arī tiek sniegts skaidrojums par to, kā zināt, vai priekšnodokli drīkst atskaitīt.