Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) pārdod nekustamo īpašumu, kas nodots ekspluatācijā 2008.gadā un tika uzskatīts par nelietotu nekustamo īpašumu. 2014.gadā īpašums tika iznomāts un līdz ar to ieguva lietota nekustamā īpašuma statusu. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu (PVN likums) lietota nekustamā īpašuma pārdošanas brīdī ir jāuzskaita atlikusī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) daļa. Īpašums 2009.gadā tika pārvērtēts un tagad tiek pārdots zem pašizmaksas. No kuras vērtības jārēķina PVN - no vērtības brīdī, kad īpašums tika nodots ekspluatācijā, vai no vērtības, par kuru tagad īpašumu pārdod?