Latvijā reģistrēts uzņēmums, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, par tirgus vērtību - 10 000 EUR - pārdod automašīnu Lietuvas uzņēmumam, PVN maksātājam. Atlikusī bilances vērtība šai automašīnai pārdošanas brīdī bija 15 000 EUR. Vai par starpību – 5000 EUR – Latvijas uzņēmumam ir jāatmaksā PVN Valsts kasei? Ja PVN ir jāatmaksā, kādas PVN deklarācijas ailes un pielikumi jāaizpilda?