Kā jāpiemēro pievienotās vērtības nodoklis (PVN) darījumā ar Krieviju, ja esam izrakstījuši avansa rēķinu par preci, esam saņēmuši naudu, bet preci vēl neesam nosūtījuši, jo ir problēmas ar muitu? Ražojam piena produktus, šos produktus nosūtīsim uz Krieviju saldētā veidā, līdz ar to mūsu saldētavā tas var glabāties ilgstoši, tas ir, līdz muitas problēmas atrisināsies. Bet kā jārīkojas Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) sakarā, un varbūt uz šo darījumu attiecas vēl citi nodokļi?