Ražošanas uzņēmumam (sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja) sabiedriskā organizācija ziedo lietotu kustamo mantu, kurai nav cenas. SIA plāno šim ziedojumam aprēķināt pievienoto vērtību un to pārdot. Uz kāda dokumenta pamata jāgrāmato saņemtais ziedojums? Šajā gadījumā tiks sagatavots tikai nodošanas - pieņemšanas akts ar iepakojumu skaitu, kas tiks svērti un uzrādīti kilogramos. Vai ir jānosaka ziedojuma cena 1 kilogramam? Ja jā, tad pēc kādiem kritērijiem? Kā šādam darījumam piemēro PVN? Pārdodot pārstrādātos ziedojumus, PVN tiks uzrādīts ieņēmumos. Vai šie ziedojumi ir jāatspoguļo uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā?