Uzņēmums decembrī uzsāka sadarbību ar “Bolt Operations OÜ” (turpmāk – “Bolt”) un saņēma taksometra pakalpojumus.  Decembra beigās tika saņemts pirmais rēķinu kopsavilkums apmaksai. Kā pamatojums šim dokumentam, tika uzrādīti atsevišķi rēķini par katru veikto braucienu no atsevišķiem pārvadātājiem – dažādiem SIA, kuri reģistrēti Latvijā (nav pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji). Saņemot šādu dokumentu, radās jautājums par PVN piemērošanu braucieniem Latvijas teritorijā un darījumu uzskaites pareizību pakalpojumu saņēmējam.

  • “Bolt” izraksta rēķinu bez PVN, pamatojoties uz to, ka katrs atsevišķais Latvijā reģistrētais SIA nav PVN maksātājs. Vai tas ir pareizi, ņemot vērā, ka “Bolt” ir Igaunijā reģistrēts PVN maksātājs?
  • Vai pakalpojumu saņēmējam šāds darījums jādeklarē PVN deklarācijā?
  • Grāmatvedības programmā pakalpojuma saņēmējs ievada tikai kopsavilkumu no “Bolt”, jo līgums ir ar šo kompāniju, kā arī maksājumi tiks veikti uz viņu kontu. Vai nav risku šādai darījumu uzskaitei, jo nekur neparadās reālie pakalpojuma sniedzēji, kuri izraksta rēķinus pakalpojuma saņēmējam?
  • Kā jāuzskaita šāds darījums, ja patiesie pakalpojuma sniedzēji, kas ir Latvijas SIA, ir reģistrējušies kā PVN maksātāji?