Noslēgts būvniecības līgums par ēkas renovāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Tāpat ar citu uzņēmumu ir noslēgts līgums par būvuzraudzības veikšanu šai ēkas renovācijai. Vai līgumam par būvuzraudzības veikšanu ēkas renovācijai var piemērot Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 142.pantu? Kā uzskaitīt ieturamo garantijas summu no ikmēneša veiktajiem būvniecības un būvuzraudzības darbiem uzņēmuma grāmatvedībā un saskaņā ar PVN likumu?