Uzņēmums ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs. Galvenais darbības veids ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku pārvaldīšana un apsaimniekošana, kā arī veicam remontdarbus (būvdarbus) apsaimniekotajās mājās. Visās uzņēmuma apsaimniekotajās mājās iedzīvotāji maksā gan apsaimniekošanas maksu, gan “krāj” naudu lieliem remontdarbiem (uzkrājuma fonds), kas netiek iekļauti apsaimniekošanas maksā. Uzņēmums iemaksas uzkrājumu fondā apliek ar PVN 21% likmi, jo remonta pakalpojumu nelielu daļu sniedz pats, bet lielāku remontu veikšanai piesaista citus uzņēmumus, savā vārdā noslēdzot līgumus ar remonta pakalpojumu sniedzējiem, kas ir reģistrēti PVN maksātāji. Uzņēmums savā vārdā katru mēnesi izraksta iedzīvotājiem nodokļa rēķinu par uzkrājuma fonda līdzekļiem. Jautājumi:

  • Vai ir kāda speciāla kārtība, kas jāievēro avansu maksājumu uzkrājumu fondā uzskaitei?
  • Kādu PVN par iemaksām uzkrājumu fondā mājas pārvaldniekam ir tiesības norādīt ikmēneša PVN deklarācijā un kādu PVN ir jāmaksā – to, kas ir norādīts iedzīvotājiem izrakstītajos rēķinos, vai samaksāto?