2017.gada decembrī uzņēmums samaksāja avansa rēķinu par dažādiem materiāliem un precēm, piemērojot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21% apmērā. PVN deklarācijā par 2017.gada decembri šis darījums atspoguļots vispārīgajā kārtībā. Preces un materiāli, tostarp arī būvizstrādājumi, saņemti 2018.gada janvārī un februārī. Vai, saņemot būvizstrādājumus, kam no šī gada piemērojama PVN apgrieztā maksāšanas kārtība, tie jāatspoguļo PVN deklarācijā atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 142.pantā ("Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei") noteiktajām prasībām, lai gan avansa maksājums veikts 2017.gadā?