Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, vēlas sadarboties ar SIA, kas reģistrēta Igaunijā (īpašnieks un valde atrodas Latvijā) un arī ir PVN maksātājs. Tiks sniegti pakalpojumi saistībā ar nekustamajiem īpašumiem un kokmateriāliem, piemēram, dastošana, stigošana, ciršanas tiesību pārdošana, starpniecība nekustamo īpašumu tirdzniecībā.