Firma izgatavo intelektuālo produktu, izstrādājot visu dokumentāciju uz līguma pamata. Produktu pārdod Šveices uzņēmumam (tiks izrakstīts rēķins uz līguma pamata). Kā jāaprēķina pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un jāaizpilda PVN deklarācija?