Prece atrodas kuģī Rīgas ostā un tiek pārdota saskaņā ar FOB (Incoterms) nosacījumiem. Prece ienākusi no Krievijas un atrodas Latvijā tranzīta statusā. Lūdzu, paskaidrojiet, kā jāpiemēro pievienotās vērtības nodoklis (PVN), ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), PVN maksātājs, šo preci pārdod 1) Igaunijas uzņēmumam, kurš nav PVN maksātājs; 2) uzņēmumam, kurš reģistrēts trešajās valstīs!