Uzņēmums sniedz metālapstrādes pakalpojumus – metināšanu, virpošanu, frēzēšanu, nažu, pretnažu, hidrocilindru utt. izgatavošanu. Vai uz šiem pakalpojumiem attiecināmi grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums) par reverso pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību metālizstrādājumiem? Ja jā, tad vai uz gada beigām atlikušajiem metāla krājumiem, kas iegādāti 2017.gadā un 2018.gada sākumā tiek izlietoti, izrakstot rēķinu, drīkst piemērot reverso PVN? Vai, izrakstot rēķinu, jānorāda tikai atsauce uz PVN likuma pantu vai jānorāda arī metālizstrādājumu veids ar nomenklatūras kodu atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai" (MK noteikumi Nr.17) 7.pielikumam "Metālizstrādājumi, kuru piegādēm piemēro īpašo pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīmu"?