Latvijas uzņēmums no Baltkrievijas importējis preci. Importa muitas deklarācijā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) aprēķināts no preces vērtības, kurai pieskaitīti arī transporta pakalpojumi. Prece pirkta no viena Baltkrievijas uzņēmuma, bet transporta pakalpojumus nodrošinājis cits uzņēmums. Importētājam ir atļauja piemērot īpašo režīmu importa darījumiem. Kā pareizi aizpildīt PVN deklarācijas pielikumu? Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām” nosaka, ka PVN1 pārskata I daļā norāda darījumu partnera nosaukumu un PVN numuru (ja tāds ir), un kā attaisnojuma dokumentu – muitas deklarāciju. Ja šajā gadījumā ir divi partneri – preces pārdevējs un transporta pakalpojuma sniedzējs – vai PVN pielikumā tie jānorāda katrs atsevišķi, kā attaisnojuma dokumentu abiem norādot muitas deklarāciju?