Sabiedrība izmanto īpašo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) režīmu, importējot preces no trešajām valstīm. Parasti tiek saņemtas preces, un muitas deklarācijā (55B ailē) norādītā PVN vērtība tiek uzrādīta PVN deklarācijā. Šoreiz piegādātājs papildu bez maksas ir piegādājis reklāmas materiālus, un muitas deklarācijā ir aprēķināts PVN arī par šiem reklāmas materiāliem. Sakiet, lūdzu, vai šo PVN par reklāmas materiāliem ir korekti atspoguļot kā PVN īpašo režīmu? Šobrīd saņemtie reklāmas materiāli grāmatvedībā netiek uzskaitīti, tomēr tie tiks izmantoti saimnieciskajā darbībā.