Latvijas uzņēmums no Vācijas rezidenta, kam ir Vācijas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja numurs, saņēma transporta pakalpojumus kravas transportēšanai Eiropas Savienības (ES) robežās. Latvijas uzņēmums, lai pareizi piemērotu nodokļu normas, lūdza darījuma partnerim sniegt paskaidrojumu, vai viņš ir juridiskā vai fiziskā persona. Vācijas pārvadātājs šādu informāciju nesniedza, norādot, ka darījuma veikšanai ir pietiekami ar viņa PVN maksātāja numuru, kas pieejams ES datu bāzē. Darījuma partneris neatklāja savu statusu, kā arī norādīja, ka viņam nav jāaizpilda Rezidenta apliecība atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi" (MK noteikumi Nr.178) 1.pielikumam.

Kā šajā gadījumā rīkoties Latvijas uzņēmumam, ja izrādīsies, ka Vācijas darījuma partneris ir fiziskā persona? Ja tiks ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 23% apmērā, darījuma partneris plāno tā summu atgūt tiesas ceļā. Vai ir kāds tiesiskais mehānisms, lai novērstu šādu situāciju? Kādas ir iespējamās sekas Latvijas uzņēmumam no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) puses?