Pakalpojumu sniedzējs izraksta priekšapmaksas (avansa) rēķinu. Pēc tam, kad saņemta nauda, tiek izrakstīts rēķins par pakalpojumiem. Kā un kurā periodā grāmatot šādu darījumu (pakalpojumu sniegšanu)? Kur norādīt pievienotās vērtības nodokli (PVN), proti, kurā PVN deklarācijas rindā un pielikumā, ja:

  1. darījums tiek veikts iekšzemē (ar rezidentu);
  2. darījums tiek veikts ar Eiropas Savienības (ES) darījumu partneri;
  3. darījums tiek veikts ar trešo valstu darījumu partneri?