Latvijas uzņēmums "A" no cita Latvijas uzņēmuma “B” iegādājas jaunu vieglo automašīnu par 40 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Abi uzņēmumi ir PVN maksātāji. Uzņēmums "A" par automašīnu martā samaksāja avansu – 1000 eiro bez PVN. Atlikušo avansa summu samaksāja aprīlī – 39 000 eiro bez PVN. Pavadzīme tika izrakstīta, un automašīnas pieņemšana notika maijā. Uzņēmums "A" automašīnu izmantos saimnieciskajām vajadzībām, bet neuzstādīs globālās pozicionēšanas sistēmu. Vai uzņēmums "A" var atskaitīt PVN priekšnodokli 50% apmērā? Kad to var atskaitīt – martā un aprīlī, kad tika samaksāts avanss, vai maijā, kad tika saņemta automašīna?