Reliģisku organizāciju un biedrību ienākumi sastāv no ziedojumiem un no saimnieciskās darbības ieņēmumiem, piemēram, no telpu izīrēšanas vai kādu pakalpojumu sniegšanas. Ko ieskaita pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas slieksnī? Ieņēmumus tikai no saimnieciskās darbības vai visus, tostarp ziedojumus?