Ar pircēju ir noslēgts līgums ar “Incoterms” EXW nosacījumiem. Preču piegādes darījums notiek rūpnīcas teritorijā – mūsu noliktavās. 2020. gada 12. februārī uzņēmums izraksta rēķinu pircējam – ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamai personai Eiropas Savienībā (ES). Ar pircēju ir vienošanās, ka prece tiks uzglabāta mūsu noliktavā līdz izvešanai uz ES, bet ne ilgāk par 6–12 mēnešiem. Faktiskā preces aizvešana paredzēta 2020. gada 12. maijā.

Rēķins (ar visiem rekvizītiem, piegādes vieta – ES valsts) un līgums ir ar februāra datumu, pircējs apmaksu arī veic februārī, bet kravas pavadzīme (CMR) un citi transportēšanas dokumenti ir ar februāra/marta/aprīļa/maija datumiem.

Vai šo darījumu mūsu uzņēmums var deklarēt februāra PVN deklarācijā ar 0% likmi saskaņā ar izrakstīto rēķina datumu? Tad arī pircējs šo darījumu norādītu februāra PVN deklarācijā. Vai šajā gadījumā var atsaukties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 31. panta 1. daļu?

PVN likuma 31. panta 3. daļā noteikts –  ja preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā notiek pastāvīgi ilgstošā periodā un pārsniedz vienu kalendāra mēnesi, uzskata, ka darījums ir noticis katra kalendāra mēneša beigās līdz laikam, kad preču piegāde ir pilnībā pabeigta. Mūsu projekts ilgst vairākus mēnešus, vai rēķinus varam izrakstīt reizi mēnesī? Kad piegāde būs pilnībā pabeigta, mums būs visas pircēja parakstītās CMR, kas apliecinās PVN 0% likmes piemērošanu.