Ar uzņēmuma darbinieku noslēgts patapinājuma līgums par darbinieka automašīnas izmantošanu uzņēmuma saimnieciskajām vajadzībām. Līgumā noteikts, ka darbiniekam tiek kompensēti tikai degvielas izdevumi (iesniedzot čekus un saskaņā ar maršruta lapām). Automašīna tiek izmantota ne vairāk kā 15 dienas mēnesī. Vai šajā gadījumā priekšnodoklis ir atskaitāms pilnā apmērā vai tikai 80%?