Kāda ir zaudēto debitoru norakstīšanas kārtība un deklarēšana pievienotās vērtības nodokļa (PVN), uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) un gada pārskata izpratnē?