Sabiedrība veic importa kravu dokumentu noformēšanu. Vai šiem pakalpojumiem ir piemērojama 0% pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 46.panta 1.daļas 2.punktu, atbilstoši kuram nodokļa 0% likmi piemēro, ja pakalpojumi ir tieši saistīti ar preču importu gadījumos, kad šādu pakalpojumu vērtība ieskaitāma ar nodokli apliekamajā darījuma vērtībā saskaņā ar likuma 36.panta 1.daļu?