Sakiet, lūdzu, kā logu ražotājs un montētājs var konstatēt un galvenais saglabāt pierādījumus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) auditam, ja pasūtītājs ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, bet nav būvnieks? Kā logu ražotājs un montētājs var zināt, ka pasūtītājs veic “būvniecības procesu”? Kādus pierādījumus VID uzskatīs par pietiekamiem, lai būtu pareizi piemērots reversais PVN?