Uzņēmums, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, kā daudzdzīvokļu ēkas pārvaldnieks ir noslēdzis pārvaldīšanas līgumu ar mājas dzīvokļu īpašniekiem.

Daudzdzīvokļu ēkai ir sava apkures iekārta. Apkures sezonā pārvaldnieks, lai nodrošinātu iekārtas nepārtrauktu darbību, noslēdza darba līgumu ar trīs darbiniekiem. Par saviem līdzekļiem pārvaldnieks iegādājas arī kurināmo – akmeņogles –, un tā darbinieki nodrošina iekārtas un sistēmas uzraudzību un apkopi. Visas minētās izmaksas – darba algas, nodokļi no darba algām, kurināmais un uzraudzība – veido apkures cenu šīs mājas iedzīvotājiem. Kāda PVN likme jāpiemēro šim pakalpojumam – 21% vai 12% apmērā?

Papildus paskaidrojam, ka mājā nav izveidota biedrība, un līgums starp dzīvokļu īpašnieku kopību un pārvaldnieku ir noslēgts par obligātajām pārvaldīšanas darbībām. Kā arī precizējam, ka apkures iekārta ir mājas kopīpašuma daļa un nepieder pārvaldniekam.