Uzņēmums sniedz tūristu izmitināšanas pakalpojumus. Tūristi iepriekš rezervē mēbelētas un aprīkotas naktsmītnes īslaicīgas uzturēšanās mērķiem – no 1 līdz 30 diennaktīm. Uzņēmums piemēro šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi 12% apmērā. Uzņēmums vēlas arī izīrēt mēbelētus un naktsmītnei aprīkotus dzīvokļus uz 2-6 mēnešiem. Kāda PVN likme uzņēmumam jāpiemēro šajā gadījumā?