Uzņēmums “A” nodarbojas ar alkoholisko dzērienu eksportu, uzņēmums “B” ir akcīzes un muitas noliktava. Abi uzņēmumi ir Latvijā reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji. Uzņēmums “A” izraksta rēķinu uzņēmumam “B” par bojātu preci, kura tika iznīcināta, vai preču iztrūkumu, kuru uzņēmums “A” ir norakstījis pēc inventarizācijas akta. Kādu PVN likmi piemērot? Kā šādas darbības tiek uzrādītas PVN deklarācijā?