Kam jāiesniedz pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācija par taksācijas gadu (PVN 4)? Vai PVN 4 deklarācija jāsagatavo tad, ja gada laikā bijuši PVN precizējumi?