Ar 01.01.2011. stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumos Nr.1640 Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju. Šī jaunā kārtība pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarāciju sagatavošanā jāpiemēro no 01.02.2011., tātad – ar janvāra deklarāciju, kas tiks iesniegta 2011.gada februārī.