Reversā pievienotās vērtības nodokļa (PVN, arī - nodoklis) maksāšana ir preču iegāde citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī no ES PVN apliekamās personas, kā rezultātā PVN deklarācijā tiek uzrādīta preču vērtība, aprēķinātais nodoklis un atskaitītais priekšnodoklis.