Gan preču piegādātājs, gan saņēmējs ir ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamas personas. Būvniecības izstrādājumu piegādātājs ir izrakstījis avansa rēķinu, piemērojot darījumam PVN vispārīgā kārtībā, kuru preču saņēmējs PVN deklarācijā ir atskaitījis kā priekšnodokli. Taču preču saņēmējs no šī piegādātāja ir saņēmis gan tādus būvniecības izstrādājumus, kam PVN tiek piemērots apgrieztā jeb reversā kārtībā, gan tādus materiālus, kam PVN piemēro vispārīgā kārtībā, un tas tiek attiecīgi atspoguļots preču pavadzīmēs. Kā rīkoties, ja nepareizi atskaitīts PVN priekšnodoklis? Vai jāveic korekcijas PVN deklarācijā?